Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 02 2014

departamentmilosci
3048 0e0d 500
Reposted fromandthewinneris andthewinneris
departamentmilosci
5192 7887 500
Reposted fromandthewinneris andthewinneris
departamentmilosci
2299 935f
Reposted fromandthewinneris andthewinneris
departamentmilosci
Agron & Nasir ♥ Photobucket Photobucket Photobucket
One kiss per episode. I want mooooooore.
departamentmilosci
4272 8786
Reposted fromandthewinneris andthewinneris
departamentmilosci
8342 c910
Reposted fromandthewinneris andthewinneris
departamentmilosci
I to mnie tak cholernie zabolało. Że on wie, że ja nie mam żadnych planów na weekend. I że on wie z pewnością także to, że moje plany to on. I że czekam na niego. I że mój telefon czeka, i mój zamek w drzwiach, i moje łóżko. I że ja czekam na niego, wracając w sobotę rano w pośpiechu z piekarni na rogu, bojąc się, że on mógł zadzwonić, a mnie akurat w tym czasie nie było. I że kupuję tak na wszelki wypadek dwa razy więcej bułek i dwa razy więcej jajek, gdyby na przykład nie zadzwonił, tylko po prostu przyszedł na śniadanie. I pomidory też kupuję. Bo przecież lubi jajecznicę z pomidorami.
— Janusz L. Wiśniewski "Zespoły Napięć"
departamentmilosci
9349 da6f
Reposted fromiron-man iron-man viaImGay ImGay
departamentmilosci


Reposted fromiron-man iron-man viaImGay ImGay
departamentmilosci
7010 534b
Reposted fromshinyblackball shinyblackball viaImGay ImGay
departamentmilosci
6197 d173
Reposted fromshinyblackball shinyblackball viaImGay ImGay
departamentmilosci
6499 aa8d
Reposted fromhomocarrot homocarrot viaImGay ImGay
departamentmilosci
departamentmilosci
2602 e7a9
Reposted fromconstantine constantine viaqueergeeks queergeeks
departamentmilosci
7053 2303
Reposted frompadlinka padlinka viaqueergeeks queergeeks
departamentmilosci
departamentmilosci
1053 80fb
Reposted fromgaychickensoup gaychickensoup viaImGay ImGay
departamentmilosci
8800 53a7
Reposted fromshinyblackball shinyblackball viaImGay ImGay
departamentmilosci
3341 ad2f
Reposted fromshinyblackball shinyblackball viaImGay ImGay
8349 4803
Reposted fromrainbowfuck rainbowfuck
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl